Tel: 085-0640570 | Postbus 224, 4900 AE Oosterhout | info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl | whatsapp 0643127764

Omschrijving
Jurisprudentie
Downloads

WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN

Bent u als werkgever aansprakelijk indien uw werknemers schade oplopen tijdens zakelijk gebruik van een motorrijtuig?
De WEGAM verzekering dekt uw werkgeversaansprakelijkheid af in geval van schade aan bestuurders en inzittenden van motorrijtuigen, indien deze schade voor rekening van de werkgever komt. Dit kan zijn op basis van aansprakelijkheid, maar ook op grond van een schadevergoedingplicht op basis van de relatie werkgever – werknemer, alsmede op basis van het principe van de redelijkheid en billijkheid. Het maakt hierbij niet uit of het een auto van het bedrijf, een leaseauto of een privéauto van de werknemer betreft.

De aansprakelijkheid van de werkgever gaat verder dan alleen tijdens zakelijk gebruik van een motorrijtuig.
de aansprakelijkheid is ook van toepassing in de volgende situaties:

  • bij werkzaamheden op de fiets of lopend
  • indien de werkgever activiteiten organiseerd (Rollerskate-Arrest van 2009)

In alle gevallen is wel vereist dat sprake is van het uitvoeren van werkzaamheden of het deelnemen aan activiteieten die door (of in opdracht van) de werkgever zijn georganiseerd.

Deze aansprakelijkheid is gebaseerd op het zogenaamde Arena Arrest (zie onder)Wegam
Wat betekent dit arrest voor u als werkgever? Op grond van dit arrest is het duidelijk dat u in deze gevallen moet opkomen voor de schade die een werknemer lijdt tijdens zakelijk gebruik van een motorrijtuig (waarbij het er niet toe doet of dat een motorrijtuig van de werkgever, of van de werknemer zelf is).
Aangezien de WAM-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid van de autoverzekering) niet het risico van de bestuurder dekt en een dergelijke schade in beginsel niet is gedekt op een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (op grond van de algemeen gehanteerde uitsluiting terzake "schade met of door motorrijtuigen") dient u maatregelen te treffen, teneinde te voorkomen dat een schade van een werknemer voor uw rekening komt, waardoor de continuïteit van uw onderneming in gevaar komt (het kan bij letselschade immers om zeer grote schadebedragen gaan)

Wilt u meer weten over onze oplossingen?
Kijk op WEGAM-verzekering
Of bel nu voor meer informatie op 0162-470120. Of vraag informatie aan met ons contactformulier

Jurisprudentie WEGAM, Maasman en Kooiker

In een arrest in 2008 (het "Maatzorg-Arrest) en 2009 (Rollerskate-Arrest) is de aansprakelijkheid verruimd. De verzekeringsplicht van de werkgever geldt nu ook voor zijn werknemers die hun werkzaamheden op de fiets of lopend doen, en indien de werkgever activiteiten organiseert. In het "Maatzorg-arrest" ging het om een gezinshulp in dienst bij werkgever Maatzorg, die voor haar werk op de fiets naar haar clienten ging. T.a.v. voetgangers geldt de verzekeringsplicht niet voor eenzijdige verkeersongevallen (b.v. als een voetganger zelf ergens over struikelt). Voor deze verzekeringsplicht maakt het niet uit of de werkzaamheden incidenteel of structueel zijn.

Arena Arrest 2001
De Hoge Raad heeft in 2001 een belangrijke uitspraak gedaan naar aanleiding van een ongeval waarbij een werknemer als bestuurder van een busje zijn werkgever aansprakelijk heeft gesteld. De vordering van de werknemer was gebaseerd op twee pijlers:

  • de werkgever is aansprakelijk op grond van het BW voor arbeidsongevallen;
  • de stelling redelijkheid en billijkheid brengt met zich mee dat een werknemer niet met de schade mag blijven zitten.

De Hoge Raad stelde de werknemer in het gelijk ook al heeft de werkgever aan zijn zorgplicht voldaan. Doorslaggevend is de norm van goed werkgeverschap gecombineerd met de omstandigheid dat de werknemer niet met de schade mag blijven zitten. De werkgever dient op grond van deze uitspraak in bepaalde gevallen dus op te komen voor de schade die een werknemer lijdt tijdens zakelijk gebruik van een motorrijtuig.

U kunt zich als werkgever tegen bovengenoemd risico verzekeren. Uit de jurisprudentie blijkt, dat u als werkgever automatisch aansprakelijk wordt geacht, mits u zich tegen dat risico verzekert.

Bereken de premie

Klik op onderstaande button

U kunt ook het aanvraagformulier downloaden. Klik daarvoor op onderstaande link

Download Aanvraag Werkgeversaansprakelijkheid voor Motorrijtuigen (WEGAM)

Het formulier kunt u geheel ingevuld en ondertekend insturen aan:

MKB Bedrijfsverzekeringen
Postbus 224
4900 AE Oosterhout

Cyber- en Data Risksverzekering

Cyber Risks Verzekering

cyber-risks

Nu grotere ondernemingen hun beveiliging tegen cybercriminelen steeds beter op orde hebben, krijgen mkb-bedrijven vaker last van cybercriminaliteit

Lees verder ...

 

Pakket voor de Horeca

Zekerheidspakket voor de horeca ondernemer

Het Zekerheidspakket biedt u financiële zekerheid tegen de meest voorkomende schaderisico’s in de horeca, zoals inbraak en vandalisme. Beschikbaar voor MKB en ZZP.

Lees verder...

 

 

Pakket voor de Bouw

Pakket voor de Bouw

Jaarlijks krijgt 13% van de bouwbedrijven te maken met schade bij bouw of montage, en raken betrokken bij juridische geschillen. Pakketten voor het MKB en ZZP'er.

Lees verder ...

 

Zakelijke Dienstverlening

zakelijk-dienst-klein

Bijna een derde van de zakelijke dienstverleners krijgt te maken met juridische geschillen en aansprakelijkheid voor schade. Pakketten voor het MKB en de ZZP'er.

Lees verder ...

Go to top