Tel: 085-0640570 | Postbus 224, 4900 AE Oosterhout | info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl | whatsapp 0643127764

Intro
Wat is verzekerd
Wat is niet verzekerd
Wat kost het
Downloads
Berekenen

Verkeersschadeverzekering voor Medewerkers (WEGAM)

Uw medewerkers kunnen tijdens hun werkzaamheden een ongeval krijgen in het verkeer. Volgens de werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen (WEGAM) bent u dan verplicht om alle schade te vergoeden, van de ziekenhuis- en revalidatiekosten tot de aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit geldt als uw medewerkers deelnemen aan het verkeer, dus ook in het openbaar vervoer, op de fiets of te voet. Zelfs als uw medewerker uitglijdt tijdens het posten van een brief bent u dus al aansprakelijk.

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven dekt dit risico niet. Die verzekert namelijk wel uw aansprakelijkheid voor zaak- en/of letselschade, maar niet de schade die wordt veroorzaakt met of door motorrijtuigen. En de WA-verzekering voor motorrijtuigen geeft op zijn beurt geen dekking voor letselschade van de bestuurder van een motorrijtuig. Daarom is er de Verkeersschadeverzekering voor Medewerkers van De Goudse. Die biedt u precies de aanvulling waarmee u optimaal beschermd bent.

Voordelen 

 • Al uw medewerkers zijn verzekerd.
 • Niet alleen in of op een motorrijtuig, ook als voetganger, fietser of als passagier van het openbaar vervoer.
 • Er is ook dekking als u niet aansprakelijk bent voor de schade.

Wat is verzekerd?

Verkeersschadeverzekering voor Medewerkers

Deze verzekering biedt dekking voor de letsel- en zaakschade die uw medewerkers oplopen in het verkeer bij de uitoefening van hun werkzaamheden voor uw bedrijf. Deze schade moet dan het gevolg zijn van een aanrijding of een ongeval...

 • waarbij een motorrijtuig is betrokken dat uw medewerker zelf bestuurt;
 • waarbij uw medewerker betrokken is als:
  • in- of opzittende van een motorrijtuig;
  • passagier van een trein, tram of vaartuig;
  • ongemotoriseerd verkeersdeelnemer.

De verzekering biedt dekking in alle landen van de Europese Unie. Het verzekerd bedrag is € 2.500.000,- per gebeurtenis, maximaal € 5.000.000,- per jaar.

Wat is niet verzekerd?

Verkeersschadeverzekering voor Medewerkers

De Verkeersschadeverzekering voor Medewerkers heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. De volgende schades worden onder andere niet vergoed.

 • Schade aan het motorrijtuig. Hiervoor kunt u een Zakelijke Personenautoverzekering of een Bestelautoverzekering afsluiten.
 • Schade door een onverzekerde bestuurder (geen rijbewijs, rijbevoegdheid ontzegd).
 • Schade door het ontbreken van een autogordel of helm.

Voor een volledige lijst van de uitsluitingen, zie de aanvullende voorwaarden.

Wat kost het? 

Verkeersschadeverzekering voor Medewerkers

Premie
De premie is afhankelijk van het aantal motorrijtuigen en het aantal medewerkers dat u heeft. Neem voor meer informatie contact op met ons.

Eigen risico
Er geldt geen eigen risico.

Pakketkorting
Dit product maakt onderdeel uit van het MKB-pakket CompleetVerzekerd. Als u hierbinnen meerdere verzekeringen combineert, profiteert u van aantrekkelijke voordelen, zoals pakketkorting die kan oplopen tot 10%.

Verkeersschadeverzekering voor Medewerkers

Downloads

 

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat vermeld op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, voorzien wij u graag van de juiste voorwaarden.

Ga verder naar de rekenmodule

Klik op onderstaande button

Cyber- en Data Risksverzekering
Go to top