Tel: 085-0640570 | Postbus 224, 4900 AE Oosterhout | info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl | whatsapp 0643127764

Intro
Wat is verzekerd
Wat is niet verzekerd
Wat kost het
Downloads
Berekenen

Milieuschadeverzekering

Bij het woord ‘milieuschade’ denkt u waarschijnlijk niet meteen aan uw bedrijf. Toch kan het elke ondernemer overkomen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van schoonmaakmiddelen die het milieu kunnen aantasten. Of brand of storm, waardoor verontreinigd bluswater of astbestdeeltjes milieuschade veroorzaken. De kosten van sanering kunnen flink oplopen en komen vaak volledig voor uw eigen rekening. Met de brede dekking van de Milieuschadeverzekering bent u beschermd tegen vrijwel alle kosten, waardoor de continuïteit van uw bedrijfsvoering gewaarborgd is.

Voordelen 

 • Inkomende milieuschade is ook verzekerd (denk bijvoorbeeld aan verontreiniging van uw grond door een nabijgelegen benzinestation).
 • Brede dekking: de sanering van uw eigen terrein en ook van derden is verzekerd.
 • Bedrijfsschade als gevolg van een sanering is verzekerd.
 • Ook de kosten van het opruimen van asbest na brand of storm zijn gedekt.
 • Er is ook dekking als u niet aansprakelijk bent voor de schade.

Wat is verzekerd?

Milieuschadeverzekering

De Milieuschadeverzekering van De Goudse biedt dekking voor:

 • saneringskosten, niet alleen op uw eigen terrein, maar ook bij derden. Omringende locaties zijn dus meeverzekerd.
 • kosten van het opruimen en afvoeren van asbest.
 • onderzoekskosten.
 • bereddingskosten (kosten om schade te voorkomen of te verminderen).
 • kosten die een gevolg zijn van sanering, zoals:
  • noodzakelijke kosten om sanering uit te voeren;
  • kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn;
  • herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald;
  • bedrijfsschade als gevolg van een sanering.

Bovendien geven wij u juridische hulp als u aansprakelijk wordt gesteld.

De dekking is geldig in Nederland. U bent verzekerd op uw verzekerde risicoadres en voor de omliggende locaties van derden. Locaties van derden waar u werkzaamheden verricht zijn aanvullend te verzekeren. Het verzekerd bedrag is € 250.000,- of een veelvoud daarvan en maximaal € 2.500.000,- per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

Milieuschadeverzekering

De Milieuschadeverzekering heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Niet verzekerd zijn onder andere:

 • luchtverontreiniging;
 • verontreiniging die al aanwezig is;
 • personenschade;
 • milieuschade veroorzaakt door opslag van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks.

Voor een volledige lijst van de uitsluitingen, zie de aanvullende voorwaarden onder het tabje Downloads

Wat kost het? 

Milieuschadeverzekering

Premie

De premie is onder andere afhankelijk van het soort bedrijf en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Neem voor meer informatie contact op met uw ons.

Eigen risico

Standaard geldt er geen eigen risico. Afhankelijk van uw werkzaamheden en risicofactoren kan er toch wel een eigen risico gelden. Neem voor meer informatie contact op met ons.

Pakketkorting

Dit product maakt onderdeel uit van het MKB-pakket CompleetVerzekerd. Als u hierbinnen meerdere verzekeringen combineert, profiteert u van aantrekkelijke voordelen, zoals pakketkorting die kan oplopen tot 10%.

Verkeersschadeverzekering voor Medewerkers

Downloads

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat vermeld op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, voorzien wij u graag van de juiste voorwaarden.

Heeft u schade?
Neem dan contact op met ons.

Ga verder naar de rekenmodule

Klik op onderstaande button

Cyber- en Data Risksverzekering
Go to top