Tel: 085-0640570 | Postbus 224, 4900 AE Oosterhout | info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl | whatsapp 0643127764

Klachten Instituut Financiele Dienstverlening

 

MKB-Bedrijfsverzekeringen


 | Aangesloten bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening

 


Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienst-verlening.
Ons aansluitnummer daar is 300.002375.

Taak en doelstelling KiFiD

Het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid) is bedoeld om u, als consument, een loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiele dienstverleners en voor informatie over financiele zaken. U kunt hierbij denken aan de productgroepen beleggingen, verzekeringen, hypotheken, kredieten, overige bankproducten en gemengde producten. U kunt altijd naar de rechter gaan in geval van een conflict, maar de binnen Kifid werkzame Ombudsman en Geschillencommissie kunnen u een alternatief bieden: in een relatief kort tijdsbestek (procederen kost vaak jaren) wordt in overleg met de betrokken financiele dienstverlener getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld over de kwestie. Kifid wordt gefinancierd door een gelijknamige stichting die is opgericht door de genoemde branche-organisaties (zie initiatiefnemers). Deze hebben overigens geen enkele invloed op of bevoegdheid ten aanzien van de wijze waarop een zaak wordt behandeld.

Bovendien is de onafhankelijkheid van de Ombudsman en de Geschillencommissie gewaarborgd door hun reglementen en de wijze van hun benoeming.
Kijk ook op:

Ombudsman Zorgverzekeringen en Ombudsman Pensioenen

Go to top