Tel: 085-0640570 | Postbus 224, 4900 AE Oosterhout | info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl | whatsapp 0643127764

Intro
Wat is verzekerd
Wat is niet verzekerd
Wat kost het
Downloads
Berekenen

Inventaris/Goederenverzekering

Als ondernemer bent u afhankelijk van uw bedrijfsmiddelen. Daarom is het belangrijk om uw inventaris en goederen goed te verzekeren. Zodat u na een brand of flinke storm meteen weer verder kunt met ondernemen. Met de ruime dekking van de Inventaris/Goederenverzekering van De Goudse heeft u deze zekerheid.

Voordelen 

 • Huurdersbelang is standaard meeverzekerd tot € 10.000,-. Een hoger bedrag is mogelijk.
 • Schade als gevolg van sneeuwdruk en overspanning door bliksem (inductie) zijn standaard meeverzekerd.
 • Koelschade is voor detailhandel en horeca standaard meeverzekerd tot € 5.000,-.

Indexcijfers
Op de Inventaris/Goederenverzekering is een index van toepassing voor de inventaris en voor huurdersbelang boven € 10.000,-. Het verzekerde bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van actuele indexcijfers. Voor verzekerde goederen geldt geen index.

Aanvullende dekking

 • Geld
 • Glas

Wat is verzekerd?

Inventaris/Goederenverzekering

 • Dekking voor schade na brand, storm, waterschade, inbraak, diefstal of blikseminslag.
 • Overspanning door bliksem is standaard meeverzekerd tot 25% van het verzekerd bedrag, met een maximum van € 50.000,-.
 • Er is ook dekking voor hak- en breekwerk bij de opsporing en reparatie van leidingschade, tot 10% van het verzekerd bedrag.
 • Schade als gevolg van sneeuwdruk is verzekerd tot het verzekerd bedrag, met een maximum van € 500.000,- per gebeurtenis. Sneeuwdruk is de druk van een sneeuw- of ijslaag op een plat dak waardoor uw bedrijfsgebouw geheel of gedeeltelijk instort.
 • Inventaris is tegen nieuwwaarde verzekerd en goederen zijn tegen dagwaarde verzekerd.

Elektronica
Meer informatie over de Elektronicaverzekering vindt u op de aparte pagina over dit onderwerp.

Huurdersbelang
Huurdersbelang is tot € 10.000,- standaard meeverzekerd. Een hoger bedrag is mogelijk. Huurdersbelang is tegen nieuwwaarde verzekerd (wat is huurdersbelang?).

Koelschade
Koelschade is voor detailhandel en horeca standaard meeverzekerd tot € 5.000,-. Een hoger bedrag is aanvullend te verzekeren, mogelijk, tot € 7.500,- of € 10.000,-. Koelschade is tegen dagwaarde verzekerd.

Aanvullende dekking

 • Geld
 • Glas

Wat is niet verzekerd?

Inventaris/Goederenverzekering

De Inventaris/Goederenverzekering heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Schade wordt onder andere niet vergoed in geval van:

 • opzet of roekeloosheid;
 • geleidelijke of voorzienbare schade;
 • illegale activiteiten.

Voor een volledige lijst van de uitsluitingen, zie de aanvullende voorwaarden onder het tabje Downloads

Wat kost het? 

Inventaris/Goederenverzekering

Premie
De premie is afhankelijk van het verzekerd bedrag en het soort bedrijf dat u heeft. Neem voor meer informatie contact op met ons.

Eigen risico
Er geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. Voor inventaris/goederen geldt geen eigen risico in geval van brand, ontploffing, blikseminslag en overspanning door bliksem.

Eigen risico telt maar één keer per schadegeval
Heeft u een schadegeval dat onder meerdere verzekeringen valt (bijvoorbeeld schade aan uw bedrijfsgebouw en inventaris)? Dan brengt De Goudse alleen het hoogste eigen risico in rekening. Andere verzekeraars berekenen het eigen risico vaak per gebeurtenis en per verzekering, waardoor u twee keer het eigen risico betaalt.

Pakketkorting
Dit product maakt onderdeel uit van het MKB-pakket CompleetVerzekerd. Als u hierbinnen meerdere verzekeringen combineert, profiteert u van aantrekkelijke voordelen, zoals pakketkorting die kan oplopen tot 10%.

Inventaris/Goederenverzekering

Inventaris/Goederenverzekering

Wat is huurdersbelang?
Huurdersbelang zijn de veranderingen, verbeteringen en uitbreidingen aan de bedrijfsruimte die voor rekening van de huurder zijn aangebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aangebrachte zaken zoals schilderwerk, vloeren, wandafwerking, toilet- en keukenblokken en terreinafscheidingen. Voorwaarde is dat de veranderingen, verbeteringen of uitbreidingen duurzaam aan uw bedrijfsgebouw vast zit.

Downloads

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat vermeld op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, voorzien wij u graag van de juiste voorwaarden.

Ga verder naar de rekenmodule

Klik op onderstaande button

Cyber- en Data Risksverzekering
Go to top