Tel: 085-0640570 | Postbus 224, 4900 AE Oosterhout | info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl | whatsapp 0643127764

Intro
Wat is verzekerd
Wat is niet verzekerd
Wat kost het
Downloads
Berekenen

Geldverzekering

Als ondernemer krijgt u dagelijks te maken met contant geld. Met de Geldverzekering van De Goudse heeft u niet alleen dekking voor geld en geldswaardig papier, maar ook voor elektronisch geld.

De Geldverzekering kunt u aanvullend verzekeren bij uw Inventaris/Goederenverzekering.

Voordelen 

 • Al uw geld, waardepapieren en elektronisch geld (chipautomaat) vallen onder de dekking.
 • Schade door het in ontvangst nemen van vals geld is standaard meeverzekerd.
 • Ook dekking tijdens het vervoer van geld.
 • U kunt aanvullend een Ongevallendekking verzekeren.

Wat is verzekerd?

Geldverzekering

 • Geld, geldswaardige papieren en elektronisch geld.
 • Het verlies van elektronisch opgeslagen waarden in alle betaalautomaten, zoals een chipautomaat.
 • Schade door het in ontvangst nemen van vals geld is verzekerd tot een maximum van € 7.000,- per gebeurtenis.
 • Als er een deskundige moet worden ingeschakeld, vergoeden wij ook deze kosten.

U kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen:

 • € 2.500,-
 • € 5.000,-
 • € 7.500,-
 • € 10.000,-
 • € 15.000,-

De Geldverzekering biedt dekking in uw bedrijfsgebouw en woning, in de nachtkluis van banken en tijdens vervoer naar de bank.

Aanvullende dekking
U kunt aanvullend een Ongevallendekking verzekeren. De uitkering bij overlijden is € 5.000,- en bij blijvende invaliditeit € 25.000,-.

Wat is niet verzekerd?

Geldverzekering

De Geldverzekering heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Schade wordt onder andere niet vergoed in geval van:

 • opzet of roekeloosheid;
 • oplichting, fraude op diefstal door een werknemer;
 • illegale activiteiten.

Voor een volledige lijst van de uitsluitingen, zie de aanvullende voorwaarden onder het tabje Downloads

Wat kost het? 

Geldverzekering

Premie
De premie is afhankelijk van het verzekerd bedrag en uw omzet per jaar (excl. BTW). Neem voor meer informatie contact op met ons.

Eigen risico
Er geldt geen eigen risico.

Bedrijfsgebouwenverzekering

Geldverzekering

Downloads

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat vermeld op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, voorzien wij u graag van de juiste voorwaarden.

Ga verder naar de rekenmodule

Klik op onderstaande button

Cyber- en Data Risksverzekering
Go to top