Tel: 085-0640570 | Postbus 224, 4900 AE Oosterhout | info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl | whatsapp 0643127764

Intro
Wat is verzekerd
Wat is niet verzekerd
Wat kost het
Downloads
Berekenen

Bedrijfsgebouwenverzekering

Uw bedrijfsgebouw is voor u natuurlijk onmisbaar. Brand of een storm kan ingrijpende schade veroorzaken. De Bedrijfsgebouwenverzekering van De Goudse biedt u belangrijke bescherming. Die is afgestemd op uw onderneming en biedt uitgebreide dekkingen, waardoor u zich als eigenaar over de financiële consequenties in elk geval geen zorgen hoeft te maken.

Voordelen 

 • Standaard een uitgebreide dekking, ook voor sneeuwdruk, hak- en breekwerk (bij opsporing en reparatie van een leidingschade) en inductie (‘overspanning’ op elektrische apparatuur, bijvoorbeeld na blikseminslag).
 • Diverse bijkomende kosten zijn ook gedekt, zoals kosten van externe experts en bereddingskosten (kosten om schade te voorkomen of te verminderen).
 • In veel gevallen vergoeden wij ook schade die het gevolg is van eigen gebrek.

Indexcijfers
Jaarlijks passen wij de herbouwwaarde van uw verzekering aan op basis van de meest actuele indexcijfers voor utiliteitsbouw van het Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB).

Aanvullende dekking
Glas

Wat is verzekerd?

Bedrijfsgebouwenverzekering

 • Alle materiële schade die aan het bedrijfsgebouw ontstaat door bijvoorbeeld brand, blikseminslag, storm of water.
 • Kosten van deskundigen en kosten om schade te voorkomen of te verminderen.
 • Hak- en breekwerk bij opsporing en reparatie van een leidingschade.
 • Schade als gevolg van sneeuwdruk is verzekerd tot het verzekerd bedrag, met een maximum van € 500.000,- per gebeurtenis. Sneeuwdruk is de druk van een sneeuw- of ijslaag op een plat dak waardoor uw bedrijfsgebouw geheel of gedeeltelijk instort.
 • Overspanning door bliksem is standaard meeverzekerd tot 25% van het verzekerd bedrag, met een maximum van € 50.000,-.
 • De volgende kosten zijn tot 10% van het verzekerd bedrag meeverzekerd:
  • opruimingskosten;
  • kosten voor noodvoorzieningen;
  • kosten voor grond,
  • bestrating en tuinaanleg op uw perceel;
  • huurderving.

Het verzekerd bedrag is gelijk aan de herbouwwaarde van het bedrijfsgebouw.

Aanvullende dekking
Glas

Wilt u ook de inhoud van uw bedrijfsgebouw beschermen? Sluit dan een Inventaris/Goederenverzekering in het pakket.

Wat is niet verzekerd?

Bedrijfsgebouwenverzekering

De Bedrijfsgebouwenverzekering heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Niet verzekerd zijn onder andere:

 • opzet of roekeloosheid;
 • milieuschade (hiervoor kunt u een Milieuschadeverzekering afsluiten);
 • illegale activiteiten.

Voor een volledige lijst van de uitsluitingen, zie de aanvullende voorwaarden onder het tabje Downloads

Wat kost het? 

Bedrijfsgebouwenverzekering

Premie
De premie is onder andere afhankelijk van het verzekerd bedrag (de herbouwwaarde van uw bedrijfsgebouw). Neem voor meer informatie contact op met ons.

Eigen risico
Er geldt alleen een eigen risico bij stormschade. Dit eigen risico is 2‰ met een minimum van € 250,- en een maximum van € 1.150,-.

Pakketkorting
Dit product maakt onderdeel uit van het MKB-pakket CompleetVerzekerd. Als u hierbinnen meerdere verzekeringen combineert, profiteert u van aantrekkelijke voordelen, zoals pakketkorting die kan oplopen tot 10%.

Bedrijfsgebouwenverzekering

Bedrijfsgebouwenverzekering

Downloads

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat vermeld op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, voorzien wij u graag van de juiste voorwaarden.

Ga verder naar de rekenmodule

Klik op onderstaande button

Cyber- en Data Risksverzekering
Go to top