Tel: 085-0640570 | Postbus 224, 4900 AE Oosterhout | info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl | whatsapp 0643127764

Intro
Wat is verzekerd
Wat is niet verzekerd
Wat kost het
Downloads
Berekenen

Elektronicaverzekering

Apparatuur speelt waarschijnlijk ook in uw onderneming een steeds grotere rol. Denk bijvoorbeeld aan computers, kassasystemen, een telefooncentrale of specialistische apparatuur. Schade brengt vaak extra kosten met zich mee. De Elektronicaverzekering van De Goudse dekt de elektronica binnen uw bedrijf. En met een aanvullende dekking is de elektronica die u buiten de deur gebruikt, zoals laptops, PDA's en digitale foto- en filmapparatuur, ook verzekerd. Zo kunt u zorgeloos op pad. De Elektronicaverzekering kunt u aanvullend verzekeren bij uw Inventaris/Goederenverzekering.

Voordelen 

 • Apparatuur in uw bedrijf is gedekt tegen alle van buiten komende onheilen.
 • Schade door eigen gebrek is standaard meeverzekerd.
 • Ook dekking mogelijk buiten het bedrijfsgebouw, bijvoorbeeld onderweg of bij uw opdrachtgever. U heeft dan zelfs werelddekking.
 • Herstel van uw administratie (reconstructiekosten) kan worden meeverzekerd.

Indexcijfers
Op de Elektronicaverzekering is een index van toepassing. Het verzekerde bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van actuele indexcijfers.

Wat is verzekerd?

Elektronicaverzekering

 • Dekking voor alle van buiten komend onheilen.
 • U hoeft geen specificaties of facturen te laten zien: alle elektronica is tot het verzekerd bedrag verzekerd.
 • Eigen gebrek is standaard meeverzekerd. Alleen bij apparatuur ouder dan 3 jaar en/of met een waarde van meer dan € 12.500,- heeft u voor deze dekking een onderhoudscontract nodig.

Aanvullende dekking

 • U kunt elektronica buiten uw bedrijfsgebouw verzekeren. Uw elektronica is dan verzekerd in alle landen van de wereld.
 • Herstel van uw administratie (reconstructiekosten) is aanvullend te verzekeren. Het verzekerd bedrag is gelijk aan de helft van het verzekerd bedrag voor elektronica.

Wat is niet verzekerd?

Elektronicaverzekering

De Elektronicaverzekering heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Schade wordt onder andere niet vergoed in de volgende gevallen:

 • opzet of roekeloosheid;
 • schade door slijtage;
 • illegale activiteiten.

Voor een volledige lijst van de uitsluitingen, zie de aanvullende voorwaarden onder het tabje Downloads

Wat kost het? 

Elektronicaverzekering

Premie
De premie is afhankelijk van het verzekerd bedrag. Neem voor meer informatie contact op met ons.

Eigen risico
Het eigen risico is € 125,- per gebeurtenis.

Eigen risico telt maar één keer per schadegeval
Heeft u een schadegeval dat onder meerdere verzekeringen valt? Dan brengt De Goudse alleen het hoogste eigen risico in rekening. Andere verzekeraars berekenen het eigen risico vaak per gebeurtenis en per verzekering, waardoor u twee keer het eigen risico betaalt.

Elektronicaverzekering

Elektronicaverzekering

Downloads

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat vermeld op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, voorzien wij u graag van de juiste voorwaarden.

Ga verder naar de rekenmodule

Klik op onderstaande button

Cyber- en Data Risksverzekering
Go to top