Tel: 085-0640570 | Postbus 224, 4900 AE Oosterhout | info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl | whatsapp 0643127764

Intro
Wat is verzekerd
Wat is niet verzekerd
Wat kost het
Downloads
Berekenen

Vervoerverzekering Eigen Goederen

Veel ondernemers vervoeren hun goederen en producten met eigen bestelauto's. Meestal gaat dit prima, maar als er een keer iets misgaat draait u zelf op voor de schade. Tenzij u een Vervoerverzekering Eigen Goederen van De Goudse heeft. Hiermee bent u uitstekend verzekerd tegen vervoerschade, ook wanneer deze is ontstaan tijdens het laden en lossen.

De Vervoerverzekering Eigen Goederen kunt u aanvullend verzekeren bij uw Bestelautoverzekering.

Voordelen 

 • 24/7 dekking tijdens het transport en verblijf in uw auto, ook bij diefstal.
 • Schade ontstaan tijdens laden en lossen is standaard meeverzekerd.
 • Diverse bijkomende kosten zijn vaak ook gedekt, zoals opruimingskosten, hulpmaterialen en kosten om schade te voorkomen of te verminderen.
 • U kunt uw eigen risico verlagen door het nemen van preventie- en beveiligingsmaatregelen.

Wat is verzekerd?

Vervoerverzekering Eigen Goederen

Met de Vervoerverzekering Eigen Goederen heeft u een uitgebreide dekking bij verlies of schade aan goederen tijdens het vervoer in uw eigen bestelauto, 24 uur per dag. Diverse bijkomende kosten zijn vaak ook gedekt, zoals:

 • opruimingskosten;
 • bepaalde hulpmaterialen;
 • stakersrisico (kosten van verlies of beschadiging ontstaan door een staking);
 • bereddingskosten (kosten om schade te voorkomen of te verminderen).

Bij verlies vergoeden wij:

 • bij ingekochte zaken: de waarde volgens de inkoopfactuur, nog te verhogen met de gebruikelijke imaginaire winst tot maximaal 20% (de winst die u gemaakt zou hebben als de schade niet was ontstaan);
 • bij zaken bestemd voor verkoop: de waarde volgens de verkoopfactuur;
 • bij het ontbreken van een factuur, voor zaken die niet voor de verkoop bestemd zijn en gebruikte zaken en hulpmaterialen: de dagwaarde.

Bij beschadiging vergoeden wij de herstelkosten tot maximaal het verschil tussen de dagwaarde en de waarde van de restanten.

De Eigen Vervoerverzekering is geldig in alle landen die op het Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (’groene kaart’) staan vermeld en niet zijn doorgehaald.

Wat is niet verzekerd?

Vervoerverzekering Eigen Goederen

De Vervoerverzekering Eigen Goederen biedt een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. De volgende schades worden onder andere niet vergoed.

 • Schade die ontstaat als u te weinig heeft gedaan om diefstal of verlies van uw bestelauto te voorkomen.
 • Schade die ontstaat als u diefstalgevoelige apparatuur zichtbaar onbeheerd heeft achtergelaten in de bestelauto.
 • Schade aan verzekerde zaken waarvoor bij het begin van het transport een nationaal of internationaal handelsverbod van toepassing is

Voor een volledige lijst van de uitsluitingen, zie de aanvullende voorwaarden onder het tabje Downloads

Wat kost het? 

Vervoerverzekering Eigen Goederen

Premie
De premie is afhankelijk van het verzekerd bedrag. Neem voor meer informatie contact op met ons.

Eigen risico
Het eigen risico is standaard € 100,- per gebeurtenis. In geval van diefstal en/of vandalisme geldt een eigen risico van € 1.000,-. Dit eigen risico kunt u verlagen door specifieke preventiemaatregelen te nemen. Als uw bestelauto is voorzien van een SCM-‘klasse 3 alarm’, laadruimtedetectie en beschermroosters voor de ramen is het eigen risico slechts € 100,-. Als u uw bestelauto in een goed afgesloten pand stalt en hier wordt ingebroken, geldt ook het lagere eigen risico in geval van diefstal en/of vandalisme.

Eigen risico telt maar één keer per schadegeval
Heeft u een schadegeval dat onder meerdere verzekeringen valt? Dan brengt De Goudse alleen het hoogste eigen risico in rekening. Andere verzekeraars berekenen het eigen risico vaak per gebeurtenis en per verzekering, waardoor u twee keer het eigen risico betaalt.

Het eigen risico blijft onveranderd als u de schade laat repareren door een herstelbedrijf dat bij Schadegarant is aangesloten (bekijk hier de aangesloten bedrijven). Het eigen risico wordt € 500,- als u de schade laat repareren door een herstelbedrijf dat niet bij Schadegarant is aangesloten. Als er een hoger eigen risico is afgesproken, geldt dit hogere eigen risico. Lees verder voor meer informatie over autoschade en Schadegarant.

Eigen risico telt maar één keer per schadegeval
Heeft u een schadegeval dat onder meerdere verzekeringen valt? Dan brengt De Goudse alleen het hoogste eigen risico in rekening. Andere verzekeraars berekenen het eigen risico vaak per gebeurtenis en per verzekering, waardoor u twee keer het eigen risico betaalt.

Vervoerverzekering Eigen Goederen

Vervoerverzekering Eigen Goederen

Downloads

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat vermeld op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, voorzien wij u graag van de juiste voorwaarden.

Ga verder naar de rekenmodule

Klik op onderstaande button

Cyber- en Data Risksverzekering
Go to top