Tel: 085-0640570 | Postbus 224, 4900 AE Oosterhout | info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl | whatsapp 0643127764

Intro
Wat is verzekerd
Wat is niet verzekerd
Wat kost het
Downloads
Berekenen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Voor de zakelijke dienstverlening

Als ondernemer loopt u het risico om aangesproken te worden op eventuele beroepsfouten. De financiële gevolgen daarvan kunnen groter zijn dan u denkt. Het is een fijn gevoel dat uw bedrijfsvermogen dan goed beschermd is, zodat de continuïteit van uw bedrijfsvoering gewaarborgd is. Het gebeurt daarnaast steeds vaker dat opdrachtgevers en brancheverenigingen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vereisen. Wij bieden u  zekerheid met een uitgebreide dekking.

Voor wie?

De verzekering is speciaal gemaakt voor ondernemingen in de zakelijke dienstverlening met een jaaromzet tot € 1.000.000,- (excl. BTW) in de volgende beroepscategorieën: administratie, boekhouding, belastingadvies, organisatie- en communicatieadvies, ICT-consultancy, interim- en projectmanagement, managementadvies, juridisch advies, markt- en opinieonderzoek, arbeidsbemiddeling, secretariële dienstverlening, training en opleiding, public relations en werving en selectie.

Voordelen 

 • Inloopdekking van maximaal 3 jaar is mogelijk. Dit beschermt u als u aansprakelijk wordt gesteld voor een beroepsfout die u vóór de ingangsdatum van de verzekering heeft gemaakt, maar waar u pas ná de ingangsdatum achter komt.
 • Als u ook een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven heeft bij De Goudse, is de bovengenoemde inloopdekking gratis meeverzekerd.

De volgende extra kosten worden ook vergoed:

 • kosten van verweer;
 • kosten van rechtsbijstand;
 • kosten van het voorkomen of verminderen van schade.

Kijk op de speciale pagina voor uw beroepsgoep.
Valt u in een van onderstaande categorie en is uw omzet niet hoger dan € 1.000.000,- per jaar, dan kunt u de verzekering eenvoudig direct online aanvragen.Eigen risico: Beroepsaansprakelijkheid € 0,00 per aanspraak voor schade van derden

management management reclame BA voor specifieke beroepen

Wat is verzekerd?

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Er is dekking voor vermogensschade die u aan een ander toebrengt door beroepsfouten. Schade aan zaken of letselschade is niet verzekerd. De volgende extra kosten worden ook vergoed:

 • kosten van verweer;
 • kosten van rechtsbijstand;
 • kosten van het voorkomen of verminderen van schade.

Ook verzekerd is schade die is veroorzaakt door uw medewerkers, zoals personeelsleden, stagiaires en uitzendkrachten. Dit geldt ook voor vennoten, firmanten, commissarissen en bestuurders van uw bedrijf.

U bent verzekerd tot maximaal het verzekerd bedrag per aanspraak en per jaar. U kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen: € 250.000,-, € 500.000,- of € 1.000.000,- per aanspraak, met als maximum tweemaal het verzekerd bedrag per jaar.

Uw dekking is geldig voor aanspraken waarop het recht van een van de lidstaten van de Europese Unie van toepassing is en waarover een rechter van een van die lidstaten bevoegd is om te oordelen. Het maakt daarbij niet uit in welk land uw opdrachtgever gevestigd is.

Let op: heeft u een vestiging in het buitenland? Dan valt die vestiging niet onder de verzekering.

Wilt u ook beschermd zijn tegen aansprakelijkheid voor zaak- of letselschade?

Sluit dan een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven bij ons af.

Wat is niet verzekerd?

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Niet verzekerd zijn onder andere:

 • Aansprakelijkheid voor zaak- of letselschade;
 • Schade door opzet of roekeloosheid;
 • Schade als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten;
 • Uw vestiging(en) in het buitenland;
 • Vermogensdelicten, zoals fraude en diefstal

Voor een volledige lijst van de uitsluitingen, zie de aanvullende voorwaarden.

Wat kost het? 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Premie

De premie is onder andere afhankelijk van uw beroep, het verzekerd bedrag en uw omzet. Neem voor meer informatie contact op met uw onafhankelijk adviseur.

Eigen risico

Het eigen risico is € 750,-. Voor kosten voor verweer en rechtsbijstand geldt geen eigen risico.

Pakketkorting

Dit product maakt onderdeel uit van het MKB-pakket CompleetVerzekerd. Als u hierbinnen meerdere verzekeringen combineert, profiteert u van aantrekkelijke voordelen, zoals pakketkorting die kan oplopen tot 10%.

Kijk op de speciale pagina voor uw beroepsgoep.
Valt u in een van onderstaande categorie en is uw omzet niet hoger dan € 1.000.000,- per jaar, dan kunt u de verzekering eenvoudig direct online aanvragen.Eigen risico: Beroepsaansprakelijkheid € 0,00 per aanspraak voor schade van derden

management management reclame BA voor specifieke beroepen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Downloads


Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat vermeld op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, voorzien wij u graag van de juiste voorwaarden.

Ga verder naar de rekenmodule

Klik op onderstaande button

Go to top