Tel: 085-0640570 | Postbus 224, 4900 AE Oosterhout | info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl | whatsapp 0643127764

Intro
Pre-Priced Proposal
Verklaringen verzekeringnemer
Beroepenlijst
Tarieven
Polis aanvragen

Een gewaagde reclamecampagne.hiscox logo
Een eerlijke PR-strategie rond een reorganisatie. Ongeacht wát de opdracht is: reclame- en communicatieprofessionals zoeken soms de grenzen op. Dat is immers hun vak. Met alle brancherisico’s van dien. Hiscox kent het risico van de reclamesector als geen ander. We verzekeren bureaus in de sectoren reclame, marketing, communicatie en PR discreet en adequaat tegen beroepsaansprakelijkheid. Met een aanvullende service die past bij de doelgroep.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: dit is gedekt 

  Contractbreuk, ongeacht of dit het gevolg is van een fout.

  Onzorgvuldigheid, bijvoorbeeld door een verkeerd advies of het geven van een verkeerde voorstelling van zaken.

  Inbreuk op de wettelijke regels over vergelijkende reclame.

  Schending van een geheimhoudings- of privacyplicht.

  Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data.

Hiscox Beroepsaansprakelijkheid  Inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een merkenrecht of auteursrecht.

  Smaad of laster of plagiaat.

  Inbreuk op licentierechten.

  Rectificatiekosten en de kosten van een verklaring voor recht.

  Aanvullende dekking: Cyber en Data Risks by Hiscox verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen.

     Lees verder: klik op bovenstaande tabjes.

Pre-Priced Proposal (PPP) by HiscoxHiscox logo

pr, marketing, reclame & communicatie ondernemingen en -professionals

Het Pre-Priced Proposal (PPP) van Hiscox is een verzekeringsvoorstel voor een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor pr, marketing, reclame & communicatie ondernemingen en -professionals. Een PPP is een combinatie van een beknopt aanvraagformulier, offerte en no-claimverklaring in één. Nadat u het PPP heeft ingevuld en ondertekend, hoeft u verder geen informatie aan te leveren. De polis wordt op basis van het PPP in principe direct afgegeven; dit staat garant voor een efficiënte afhandeling. Doordat de dekking aansluit bij uw specifieke beroepsgroep zorgt het er voor dat de kwaliteit van de geboden dekking gewaarborgd is.

De voordelen op een rij:

snelle afhandeling (geen offertetraject, direct afgifte polis)

scherpe premie

geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid)

hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep

dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada

vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers

unieke dekkingselementen zoals contractbreuk, elke vorm van onzorgvuldigheid, privacy, intellectuele eigendomsrechten,
      licentierechten, verlies elektronische data en overschrijding termijnen

volledige dekking opzicht/reconstructie

eigen schade dekking (sublimiet € 50.000, eigen risico € 500 per aanspraak); o.a. reputatie herstelkosten, website
      herstelkosten, kosten melding inbreuk privacy, herstelkosten bij verlies eigen documenten, schade oneerlijkheid werknemers

Eigen risico

 • Beroepsaansprakelijkheid € 0,00 per aanspraak voor schade van derden
 • Bedrijfsaansprakelijkheid € 100,00 per aanspraak voor zaakschade

Verklaringen van de verzekeringnemer/verzekerden

U verklaart
dat er geen activiteiten (producten en/of diensten) worden uitgevoerd/geleverd op/in de navolgende gebieden;

 • product-, interieur- of industrieel ontwerp dan wel alle ontwerpen voor zover niet grafisch
 • list broking/data aggregation (verzamelen/verhandelen van data)
 • content aggregation (verzamelen/verhandelen van content o.a. ringtones voor mobiele telefoons, wallpaper of games)
 • games (voor zover niet voor promotionele doeleinden)
 • projectmanagement ten behoeve van direct mail campagnes met een contract/projectwaarde boven € 100.000 (mogelijkheden apart aan te vragen)
 • het (laten) produceren en/of leveren van producten in het kader van sales promotion acties (mogelijkheden apart aan te vragen)
 • dat er geen vestigingen buiten de Europese Economische Ruimte (EU + IJsland + Noorwegen + Liechtenstein) aanwezig zijn die moeten worden verzekerd (mogelijkheden apart aan te vragen)
 • dat er geen omzet wordt gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada (mogelijkheden apart aan te vragen)
 • niet aansprakelijk gesteld te zijn voor fouten begaan bij het uitoefenen van de te verzekeren activiteiten in de afgelopen 3 jaar en niet bekend te zijn met enige (lopende) aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een vordering van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerden tot vergoeding van schade
 • niet te beschikken over een lopende beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Hiscox.

Beroepenlijst

Overtuigt u zich ervan dat uw activiteiten als informatie- en communicatie technologie onderneming passen in de (kennis)gebieden zoals genoemd in het onderstaande overzicht. (meerdere opties mogelijk).

 • pr, marketing, reclame,communicatie en creatief ontwerp onderneming (full-service reclamebureau)
 • creëren van uitingen voor promotionele doeleinden grafisch ontwerp creëren van reclame uitingen voor;
  - tv en radio
  - kranten, magazines, brochures, flyers en posters
  - internet (online)
  - mobile apparatuur
 • marketing
 • corporate indentity
 • media marktonderzoek
 • public relations
 • sales promotion
 • direct marketing
 • advies over en inkoop van media/advertentie (ruimte)

Verzekerde bedragen en premie:

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor pr, marketing, reclame & communicatie ondernemingen en -professionals

Verzekerd bedrag per aanspraak en maximaal per verzekeringsjaar
Jaarlijkse omzet
Tot en met
€ 175.000,-
€ 175.001,- tot
€ 350.000,-
€ 350.001,- tot
€ 500.000,-
€ 500.001,- tot
€ 750.000,-
€ 750.001,- tot
€ 1.000.000,-
€ 250.000,-
€ 425,-
€ 550,-
€ 675,-
€ 800,-
€ 900,-
€ 500.000,-
€ 550,-
€ 675,-
€ 800,-
€ 925,-
€ 1.050,-
€ 1.000.000,-
€ 700,-
€ 850,-
€ 950,-
€ 1.050,-
€ 1.200,-

Verzekerd bedrag met dubbele jaarlimiet (doorlopende toeslag 10% op de jaarpremie).

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID AVB (Aanvullende dekking en -premie).
Verzekerd bedrag
€ 2.500.000 per aanspraak
en maximaal € 5.000.000
per verzekeringsjaar
(incl. 7:611 BW en opzicht)
€ 50,-
€ 75,-
€ 100,-
€ 125,-
€ 150,-

Cyber en Data Risks by Hiscox (Aanvullende dekking en -premie).

Verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. Het is een verzekering die voortbouwt op onze jarenlange ervaring met de gevolgen van data-inbraak en hackers. U bedrijf is verzekerd bij systeeminbraak, dataverlies, hacking & cyber afpersing. Niet alleen voor de financiële schade, maar juist met daadwerkelijke hulp. Het sublimiet bedraagt € 100.000 per aanspraak als onderdeel van het totaal verzekerde bedrag beroepsaansprakelijkheid. Het eigen risico bedraagt € 1.000 per schade/aanspraak (incl. kosten)

Cyber en Data Risks
€ 195,-
€ 195,-
€ 195,-
€ 195,-
€ 195,-

Inloop 1 jaar zonder voorgaande verzekering (eenmalige toeslag 30% op de jaarpremie).
Inloop met een voorgaande verzekering is gratis meeverzekerd.
Bovenstaande tarieven zijn exclusief 21% assurantiebelasting, € 10,00 poliskosten en inclusief provisie.

Algemene verzekeringsvoorwaarden

Beroepsaansprakelijkheid Management Consultancy Protection by Hiscox MAPM-08

Bedrijfsaansprakelijkheid Hiscox aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven HAVB-08

Cyber- en Data Risks CDRH-2017-01 voorwaarden

Pre-Priced Proposal (PPP) by Hiscox

Het Pre-Priced Proposal (PPP) van Hiscox is een verzekeringsvoorstel voor een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven die actief zijn in de sector Marketing.en Reclame

Een PPP is een combinatie van een beknopt aanvraagformulier, offerte en no-claimverklaring in één.
Nadat u het PPP heeft ingevuld en ondertekend, hoeft u verder geen informatie aan te leveren.
De polis wordt op basis van het PPP in principe direct afgegeven; dit staat garant voor een efficiënte afhandeling.

Doordat de dekking aansluit bij uw specifieke beroepsgroep zorgt het er voor dat de kwaliteit van de geboden dekking gewaarborgd is.

Vraag uw polis aan met het digitaal aanvraagformulier Marketing en Reclame

Klik op onderstaande button
Polisaanvraag Beroepsaansprakelijkheid Marketing en Reclame


Cyber- en Data Risksverzekering

banner das1

MKB Bedrijfsverzekeringen

Wilt u meer informatie?
Bel ons:

Tel: 085-0640570

Wij helpen u graag!

Maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Go to top