Tel: 085-0640570 | Postbus 224, 4900 AE Oosterhout | info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl | whatsapp 0643127764

Intro
Pre-Priced Proposal
Verklaringen verzekeringnemer
Beroepenlijst
Tarieven
Polis aanvragen

Tijdsdruk en complexiteit. Het is dagelijkse kost in ICT-bedrijven. hiscox logo
Maar ook een voedingsbodem voor fouten. Gemiste opleverdata, patches achteraf. Meestal geen probleem. Maar soms heeft het forse gevolgen. Hiscox dekt de risico’s af die specifiek gelden voor ondernemers in de informatie- en communicatietechnologie. Van SAP-consultant tot projectmanager.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: dit is gedekt 

  Contractbreuk, ongeacht of dit het gevolg is van een fout, inclusief het niet voldoen aan afgesproken specificaties en
       termijnoverschrijding.

  Onzorgvuldigheid, bijvoorbeeld door een verkeerd advies of een vergissing tijdens uw werk.

  Wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van de bedrijfsactiviteiten.

  Schending van een geheimhoudings- of privacyplicht.

  Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data.Hiscox Beroepsaansprakelijkheid

  Inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een merkenrecht of auteursrecht.

  Smaad of laster.

  Eigen honorarium als uw opdrachtgever vanwege een claim weigert te betalen.

  Aanvullende dekking: Cyber en Data Risks by Hiscox verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen.

     Lees verder: klik op bovenstaande tabjes.

Pre-Priced Proposal (PPP) by HiscoxHiscox logo

voor informatie- en communicatietechnologieondernemingen & -professionals

Het Pre-Priced Proposal (PPP) van Hiscox is een verzekeringsvoorstel voor een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor informatie- en communicatietechnologieondernemingen & -professionals. Een PPP is een combinatie van een beknopt aanvraagformulier, offerte en no-claimverklaring in één. Nadat u het PPP heeft ingevuld en ondertekend, hoeft u verder geen informatie aan te leveren. De polis wordt op basis van het PPP in principe direct afgegeven; dit staat garant voor een efficiënte afhandeling. Doordat de dekking aansluit bij uw specifieke beroepsgroep zorgt het er voor dat de kwaliteit van de geboden dekking gewaarborgd is.

De voordelen op een rij:

snelle afhandeling (geen offertetraject, direct afgifte polis)

scherpe premie

geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid)

hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep

dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada

vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers

unieke dekkingselementen zoals contractbreuk, elke vorm van onzorgvuldigheid, privacy, intellectuele eigendomsrechten,
      licentierechten, verlies elektronische data en overschrijding termijnen

volledige dekking opzicht/reconstructie

eigen schade dekking (sublimiet € 50.000, eigen risico € 500 per aanspraak); o.a. reputatie herstelkosten, website
      herstelkosten, kosten melding inbreuk privacy, herstelkosten bij verlies eigen documenten, schade oneerlijkheid werknemers

Eigen risico

 • Beroepsaansprakelijkheid € 0,00 per aanspraak voor schade van derden
 • Bedrijfsaansprakelijkheid € 100,00 per aanspraak voor zaakschade

Verklaringen van de verzekeringnemer/verzekerden

U verklaart:

 • dat er geen activiteiten(technologie producten en/of diensten) worden uitgevoerd/geleverd op/in de navolgende gebieden;

        - de automotive-sector
        - systemen/machines die een productie- of logistiek proces aansturen (process control software/industriële automatisering)
        - medische- en/of laboratoriumdoeleinden die bij een falen daarvan direct resulteert in personenschade
        - systemen die beveiliging of aansturing van motorrijtuigen, luchtvaartuigen en/ of treinen regelen
        - games, ringtones, music downloads, sound-logo’s

 • dat er geen vestigingen buiten de Europese Economische Ruimte (EU + IJsland + Noorwegen + Lichtenstein) aanwezig zijn die moeten worden verzekerd (mogelijkheden apart aan te vragen)
 • dat er geen omzet wordt gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada (mogelijkheden apart aan te vragen)
 • niet aansprakelijk gesteld te zijn voor fouten begaan bij het uitoefenen van de te verzekeren activiteiten in de afgelopen 3 jaar en niet bekend te zijn met enige (lopende) aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een vordering van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerden tot vergoeding van schade
 • niet te beschikken over een lopende beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Hiscox.

Beroepenlijst

Activiteiten zoals in de vorm van:
Advies/consultancy, ontwikkeling, verkoop, implementatie, licentie, beveiliging, testen, audit/onderzoek, beheer & managed services (asp/isp), onderhoud, cloud (SaaS, PaaS, IaaS) domeinnaamregistratie, co-locatie, back-up, project- en interim management, detachering, werving & selectie, opleiding & training van technologieproducten en/of diensten (hard- en software en bijbehorende infrastructuur).
Hieronder wordt niet verstaan het exploiteren van een platform (dienst niet ict gericht) of het exploiteren van een website in eigen beheer.

Overtuigt u zich ervan dat uw activiteiten als informatie- en communicatie technologie onderneming passen in de (kennis)gebieden zoals genoemd in het onderstaande overzicht. (meerdere opties mogelijk).

 • applicatie service providing (webhosting)
 • internet service providing
 • managed service providing
 • datacenteractiviteiten (co-locatie, back-up)
 • cloud computing (SaaS, PaaS, IaaS)
 • infrastructuur/systeem implementatie
 • systeem-/applicatiebeheer
 • telecommunicatie- operator/-onderneming
 • SAP-, Oracle-, CRM- en/of ERP- ontwikkeling/-implementatie
 • website- ontwikkeling/-onderhoud
 • database- ontwikkeling/-onderhoud
 • softwareontwikkeling/-onderhoud voor e-commerce-toepassingen
 • ontwikkeling/verkoop van maatwerksoftware
 • ict-projectmanagement specificaties door derden bepaald
 • ict-projectmanagement specificaties niet door derden bepaald
 • installatie, configuratie, integratie en standaard software aanpassing
 • ontwikkeling/verkoop geografische informatiesystemen
 • software licencing/-publishing
 • verkoop van software van derden (value added reseller)
 • verkoop van hardware van derden incl. installatie/onderhoud
 • domeinnaamregistratie en/of verkoop van domeinnamen
 • ict-outsourcing ict-advies op bovengenoemde gebieden
 • ict-advies op bovengenoemde gebieden
 • ict-helpdesk
 • ict-training & opleiding
 • ict-detachering & werving & selectie ict-professionals

Verzekerde bedragen en premie:

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Verzekerd bedrag per aanspraak en maximaal per verzekeringsjaar
Jaarlijkse omzet
Tot en met
€ 175.000,-
€ 175.001,- tot
€ 350.000,-
€ 350.001,- tot
€ 500.000,-
€ 500.001,- tot
€ 750.000,-
€ 750.001,- tot
€ 1.000.000,-
€ 1.000.000,- tot
€ 1.500.000,-
€ 250.000,-
€ 450,-
€ 550,-
€ 650,-
€ 750,-
€ 850,-
€ 975,-
€ 500.000,-
€ 550,-
€ 675,-
€ 800,-
€ 900,-
€ 1.000,-
€ 1.200,-
€ 1.000.000,-
€ 725,-
€ 850,-
€ 950,-
€ 1.050,-
€ 1.200,-
€ 1.375,-
€ 1.500.000,-
€ 850,-
€ 950,-
€ 1.050,-
€ 1.200,-
€ 1.350,-
€ 1.550,-

Verzekerd bedrag met dubbele jaarlimiet(doorlopende toeslag 10% op de jaarpremie).

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID AVB (Aanvullende dekking en -premie).
Verzekerd bedrag
€ 2.500.000 per aanspraak
en maximaal € 5.000.000
per verzekeringsjaar
(incl. 7:611 BW en opzicht)
€ 50,-
€ 75,-
€ 100,-
€ 125,-
€ 150,-
€ 175,-

Cyber en Data Risks by Hiscox (Aanvullende dekking en -premie).

Verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. Het is een verzekering die voortbouwt op onze jarenlange ervaring met de gevolgen van data-inbraak en hackers. U bedrijf is verzekerd bij systeeminbraak, dataverlies, hacking & cyber afpersing. Niet alleen voor de financiële schade, maar juist met daadwerkelijke hulp. Het sublimiet bedraagt € 100.000 per aanspraak als onderdeel van het totaal verzekerde bedrag beroepsaansprakelijkheid. Het eigen risico bedraagt € 1.000 per schade/aanspraak (incl. kosten)

Cyber en Data Risks
€ 195,-
€ 195,-
€ 195,-
€ 195,-
€ 195,-
€ 195,-

Inloop 1 jaar zonder voorgaande verzekering (eenmalige toeslag 30% op de jaarpremie.
Inloop met een voorgaande verzekering is gratis meeverzekerd.
Bovenstaande tarieven zijn exclusief 21% assurantiebelasting, € 10,00 poliskosten en inclusief provisie.

Algemene verzekeringsvoorwaarden

Beroepsaansprakelijkheid Technology Protection by Hiscox TPH-2013

Bedrijfsaansprakelijkheid Hiscox aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven HAVB-08

Cyber- en Data Risks CDRH-2017-01 voorwaarden

Pre-Priced Proposal (PPP) by Hiscox

Het Pre-Priced Proposal (PPP) van Hiscox is een verzekeringsvoorstel voor een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven die actief zijn in de sector Infomatie en Communicatietechnologie

Activiteiten zoals in de vorm van:
Advies/consultancy, ontwikkeling, verkoop, implementatie, licentie, beveiliging, testen, audit/onderzoek, beheer & managed services (asp/isp), onderhoud, cloud (SaaS, PaaS, IaaS) domeinnaamregistratie, co-locatie, back-up, project- en interim management, detachering, werving & selectie, opleiding & training van technologieproducten en/of diensten (hard- en software en bijbehorende infrastructuur).

Hieronder wordt niet verstaan het exploiteren van een platform (dienst niet ict gericht) of het exploiteren van een website in eigen beheer.

Een PPP is een combinatie van een beknopt aanvraagformulier, offerte en no-claimverklaring in één.
Nadat u het PPP heeft ingevuld en ondertekend, hoeft u verder geen informatie aan te leveren.
De polis wordt op basis van het PPP in principe direct afgegeven; dit staat garant voor een efficiënte afhandeling.

Doordat de dekking aansluit bij uw specifieke beroepsgroep zorgt het er voor dat de kwaliteit van de geboden dekking gewaarborgd is.

Vraag uw polis aan met het digitaal aanvraagformulier Infomatie en Communicatietechnologie

Klik op onderstaande button
Polisaanvraag Beroepsaansprakelijkheid Infomatie en Communicatietechnologie


Cyber- en Data Risksverzekering

banner das1

MKB Bedrijfsverzekeringen

Wilt u meer informatie?
Bel ons:

Tel: 085-0640570

Wij helpen u graag!

Maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Go to top