Tel: 085-0640570 | Postbus 224, 4900 AE Oosterhout | info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl | whatsapp 0643127764

hiscox logo2Wat houdt beroepsaansprakelijkheid in?

Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten (nalatigheden, vergissingen, onjuistheden, gebrekkige adviezen, verkeerde handelingen, etc.) van zelfstandigen of ondernemingen bij de uitoefening van onafhankelijke beroepsmatige activiteiten. In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding bestaande uit zuivere vermogensschade en soms ook personen- en zaakschade van opdrachtgevers en derden. Daarnaast biedt deze verzekering dekking voor kosten van verweer (proceskosten en kosten van juridische bijstand), wettelijke rente, bereddingskosten en ondersteuning bij de verdediging van uw belangen, ongeacht of de schadeclaim gerechtvaardigd is. Naast de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is ook het sluiten van een bedrijfs- aansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk.
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor zaak- en personenschade welke niet het directe gevolg zijn van de uitoefening van beroepsmatige activiteiten, maar waarvoor u wel aansprakelijk bent.

Waarom hebt u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Maatschappelijke en economische tendensen (zoals toename van het aantal juridische procedures, ingewikkelde opdrachten en concurrentie) hebben ondernemingen steeds kwetsbaarder gemaakt voor de specifieke risico’s die aan de uitoefening van een beroep of zakelijke activiteit verbonden zijn. Voorbeelden van zulke risico’s zijn het geven van verkeerde adviezen, het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie en het (onopzettelijk) schenden van intellectuele eigendomsrechten. Al deze risico’s kunnen verstrekkende gevolgen hebben in de vorm van hoge juridische kosten, schadeclaims en reputatieschade. Deze gevolgen kunnen de continuïteit van uw onderneming bedreigen. Aanvullende redenen voor het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunnen zijn dat uw opdrachtgevers (zoals o.a. overheden) of bemiddelingsbureaus een verzekering verplicht stellen. Tevens geeft een verzekering uw onderneming een professionele uitstraling en kan een verzekering door uw branche- of beroepsvereniging (EU-Dienstenrichtlijn) als voorwaarde voor lidmaatschap worden gesteld. Tot slot biedt het overeenkomen van algemene voorwaarden niet altijd voldoende bescherming, met name indien het algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgevers betreft.

Kijk op de speciale pagina voor uw beroepsgoep.
Valt u in een van onderstaande categorie en is uw omzet niet hoger dan € 1.000.000,- per jaar, dan kunt u de verzekering eenvoudig direct online aanvragen.

management management reclame BA voor specifieke beroepen
 
Voor wie is deze verzekering?

Ondernemingen, van eenmanszaak tot multinational, die advies geven aan opdrachtgevers, te maken hebben met of gebruik maken van informatie en (digitale)gegevens of die professionele diensten leveren op onder andere de volgende vakgebieden:zegel

• IT & telecommunicatie • media (omroepen en uitgevers) • marketing, reclame & communicatie • financiën, controle en administratie • organisatie- en management • human resources • kwaliteit en veiligheid

Wordt uw vakgebied niet genoemd? Dit betekent niet dat wij u niet kunnen helpen. Neem contact op met ons voor de mogelijkheden voor een Hiscox-verzekering die aansluit bij uw behoeften.

banner das1

MKB Bedrijfsverzekeringen

Wilt u meer informatie?
Bel ons:

Tel: 085-0640570

Wij helpen u graag!

Maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Cyber Risks Verzekering

cyber-risks

Nu grotere ondernemingen hun beveiliging tegen cybercriminelen steeds beter op orde hebben, krijgen mkb-bedrijven vaker last van cybercriminaliteit

Lees verder ...

Go to top