Tel: 085-0640570 | Postbus 224, 4900 AE Oosterhout | info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl | whatsapp 0643127764

Intro
Wat is verzekerd
Wat is niet verzekerd
Wat kost het
Downloads
Berekenen

Bedrijfsschadeverzekering

Veel ondernemers staan er niet bij stil dat na een grote schade (bijvoorbeeld een brand of waterschade) hun bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk stil kan komen te liggen. De vaste lasten, zoals personeelskosten, huur, gas en elektriciteit lopen echter gewoon door. De Bedrijfsschadeverzekering van De Goudse biedt dekking voor deze vaste lasten en de winst die u onder normale omstandigheden zou hebben gemaakt. Ook een vervangende bedrijfsruimte en het huren van machines zijn verzekerd, zodat u zich volledig kunt richten op de herbouw van uw bedrijf.

Voordelen 

 • Herstel van uw administratie (reconstructiekosten) is tot € 5.000,- standaard meeverzekerd.
 • Er is ook dekking voor de schade als gevolg van het wegvallen van stroom-, gas- of watervoorzieningen en internet na een gedekte schade aan leidingen (bijvoorbeeld door sneeuwdruk, brand etc.).
 • Ook gedekt is schade door het afzetten van de straat (na bijvoorbeeld een flinke schade bij een naburig pand).
 • Omzetverlies door schade bij een publiekstrekker (bijvoorbeeld een winkelcentrum) of het wegvallen van een toeleverancier of afnemer is meeverzekerd.

Aanvullende dekkingen

 • Herstel van uw administratie (reconstructiekosten) boven € 5.000,- kunt u aanvullend verzekeren. U kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen: € 10.000,-, € 15.000,-, € 20.000,- of € 25.000,-.
 • Doorlopende evenementen (voor de branche horeca)

Wat is verzekerd?

Bedrijfsschadeverzekering

De Bedrijfsschadeverzekering van De Goudse biedt dekking als uw bedrijf geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen na een gedekte schade.

Aanvullende dekkingen

 • Omzetverlies door schade bij een publiekstrekker (bijvoorbeeld na een brand bij een nabijgelegen supermarkt) of het wegvallen van een toeleverancier of afnemer is meeverzekerd tot 10% van de brutowinst.
 • Er is ook dekking voor de schade als gevolg van het wegvallen van stroom-, gas- of watervoorzieningen en internet na een gedekte schade aan leidingen (bijvoorbeeld door sneeuwdruk, brand etc.). Sneeuwdruk is de druk van een sneeuw- of ijslaag op een plat dak waardoor uw bedrijfsgebouw geheel of gedeeltelijk instort.
 • Voor schade door het afzetten van de straat (na bijvoorbeeld een flinke schade bij een naburig pand) is ook dekking.
 • In veel gevallen vergoeden wij ook schade die het gevolg is van eigen gebrek.
 • Herstel van uw administratie (reconstructiekosten) is standaard meeverzekerd tot € 5.000,-.
 • De volgende extra kosten worden ook vergoed:
 • kosten van deskundigen;
 • kosten om schade te voorkomen of te verminderen.

U heeft de keuze uit drie uitkeringstermijnen: 52, 78 of 104 weken. Afhankelijk van de gekozen uitkeringstermijn bent u verzekerd tot een maximum bedrag van respectievelijk € 1.000.000,-, € 1.500.000,- of € 2.000.000,- per aanspraak.

Aanvullende dekkingen

 • Herstel van uw administratie (reconstructiekosten) boven € 5.000,- kunt u aanvullend verzekeren. U kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen: € 10.000,-, € 15.000,-, € 20.000,- of € 25.000,-.
 • Doorlopende evenementen (voor de branche horeca)

Wat is niet verzekerd?

De Bedrijfsschadeverzekering heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Schade wordt onder andere niet vergoed in geval van:

 • opzet of roekeloosheid;
 • illegale activiteiten;
 • geleidelijke of voorzienbare schade.

Voor een volledige lijst van de uitsluitingen, zie de aanvullende voorwaarden onder het tabje Downloads

Wat kost het? 

Bedrijfsschadeverzekering

Premie
De premie is afhankelijk van het soort bedrijf dat u heeft en uw jaaromzet exclusief BTW. Neem voor meer informatie contact op met ons.

Eigen risico
Er geldt geen eigen risico.

Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering

Downloads

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat vermeld op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, voorzien wij u graag van de juiste voorwaarden.

Ga verder naar de rekenmodule

Klik op onderstaande button

Cyber- en Data Risksverzekering
Go to top