Tel: 085-0640570 | Postbus 224, 4900 AE Oosterhout | info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl | whatsapp 0643127764

Intro
Pre-Priced Proposal
Verklaringen verzekeringnemer
Beroepenlijst
Tarieven
Polis aanvragen

Werkt u niet in de branches ICT, reclame & marketing, media of management consultancy? hiscox logo
Hiscox heeft óók een beroepsaansprakelijkheidsverzekering op maat voor een groot aantal andere beroepen. Het is een verzekering met een uitgebreide dekking. Bijvoorbeeld van de zuivere vermogensschade, de personen- en zaakschade van uw opdrachtgever en derden, de proceskosten en de kosten van juridische bijstand. Zelfs uw eigen schade is deels verzekerd. Zoals u mag verwachten van een verzekeraar die begrijpt wat ondernemen betekent.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: dit is gedekt 

  Een verkeerd advies, een vergissing of een fout tijdens uw werk? De schade is gedekt.

  Wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van de bedrijfsactiviteiten.

  Inbreuk op een geheimhoudings- of privacyplicht.

  Als documenten of data door uw toedoen onbruikbaar raken, vergoeden wij het herstel van de gegevens.

  Wordt u beschuldigd van smaad of laster? Wij vergoeden de verdediging en eventuele schadevergoeding.

  Schade die ontstaat als u intellectuele eigendomsrechten schendt, zoals een merkrecht of auteursrecht.

Hiscox Beroepsaansprakelijkheid

  Wij vergoeden proceskosten, juridische bijstand en andere verdedigingskosten.

  Ook de kosten van mediation zijn verzekerd.

  Extra expertise nodig in uw verweer? Hiscox regelt de beste interne en externe deskundigen,
       gespecialiseerd in uw vakgebied.

     Lees verder met gebruik van bovenstaande tabjes

Pre-Priced Proposal (PPP) by HiscoxHiscox logo

voor Specifieke Beroepen

Het Pre-Priced Proposal(PPP) van Hiscox is een verzekeringsvoorstel voor een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor specifieke beroepsgroepen. Een PPP is een combinatie van een beknopt aanvraagformulier, offerte en no-claimverklaring in één. Nadat u het PPP heeft ingevuld en ondertekend, hoeft u verder geen informatie aan te leveren. De polis wordt op basis van het PPP in principe direct afgegeven; dit staat garant voor een efficiënte afhandeling. Doordat de dekking aansluit bij uw specifieke beroepsgroep zorgt het er voor dat de kwaliteit van de geboden dekking gewaarborgd is.

De voordelen op een rij:

snelle afhandeling (geen offertetraject, direct afgifte polis)

scherpe premie

geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid)

hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep

dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada

vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers

unieke dekkingselementen zoals contractbreuk, elke vorm van onzorgvuldigheid, privacy, intellectuele eigendomsrechten,
      licentierechten, verlies elektronische data en overschrijding termijnen

volledige dekking opzicht/reconstructie

eigen schade dekking (sublimiet € 50.000, eigen risico € 500 per aanspraak); o.a. reputatie herstelkosten, website
      herstelkosten, kosten melding inbreuk privacy, herstelkosten bij verlies eigen documenten, schade oneerlijkheid werknemers

Eigen risico

Polisaanvraag Beroepsaansprakelijkheid Specifieke Beroepen
 • Beroepsaansprakelijkheid € 0,00 per aanspraak voor schade van derden
 • Bedrijfsaansprakelijkheid € 100,00 per aanspraak voor zaakschade

Verklaringen van de verzekeringnemer/verzekerden

U verklaart
dat er geen activiteiten worden uitgevoerd op/in de navolgende (kennis)gebieden;

 • advies over en/of registratie van octrooien/patenten
 • projectmanagement ten behoeve van projecten met een contract-/projectwaarde boven € 1.000.000 en/of vastgoedontwikkeling- en beheer
 • juridisch- en/of belasting due diligence en/of belastingadvies en/of verrichten van belastingaangiften
 • advies over bodemsanering/besmetting/afvalverwerking en het uitvoeren milieutechnische onderzoeken
 • activiteiten die tot de exclusieve competentie behoren van o.a. advocaten, accountants, architecten, assurantiebemiddelaars, vermogensbeheerders, makelaars og, artsen of andere gereguleerde beroepsgroepen met een verplichting tot het verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid
 • dat er geen omzet wordt gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada
 • dat er geen vestigingen buiten de Europese Economische Ruimte (EU + IJsland + Noorwegen + Liechtenstein) aanwezig zijn die moeten worden verzekerd
 • niet aansprakelijk gesteld te zijn voor fouten begaan bij het uitoefenen van de te verzekeren activiteiten in de afgelopen 3 jaar en niet bekend te zijn met enige (lopende) aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een vordering van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerden tot vergoeding van schade
 • niet te beschikken over een lopende beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Hiscox.

Beroepenlijst

Overtuigt u zich ervan dat uw activiteiten als informatie- en communicatie technologie onderneming passen in de (kennis)gebieden zoals genoemd in het onderstaande overzicht. (meerdere opties mogelijk).

 • mediator
 • reisagent/bureau (excl. verzekeringen/touroperator)
 • bewindvoerder
 • evenementenorganisator/weddingplanner
 • budgetcoach
 • adoptiebureau
 • mentor
 • archeoloog
 • docent
 • genealoog
 • secretaresse/personal assistant
 • vinoloog
 • incassobureau
 • arbodienst
 • gerechtsdeurwaarder
 • uitvaartonderneming
 • enquêtebureau
 • modellenbureau
 • recherche/fraude onderzoeksbureau
 • recreatie, toerisme & cultuuradviesbureau
 • privé detective
 • wagenparkbeheer- en adviesbureau
 • fotograaf
 • call center vertaler/beëdigd tolk
 • branche-organisatie
 • schrijver (geen journalist)
 • handels-organisatie
 • gids (toeristen)
 • liefdadigheidsorganisatie

Staat uw beroep niet vermeld in bovenstaande beroepenlijst, dan kunnen wij u een maatwerk-offerte aanbieden.
Contact ons voor de mogelijkheden.

Verzekerde bedragen en premie:

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor specifieke beroepen

Verzekerd bedrag per aanspraak en maximaal per verzekeringsjaar
Jaarlijkse omzet
Tot en met
€ 175.000,-
€ 175.001,- tot
€ 350.000,-
€ 350.001,- tot
€ 500.000,-
€ 500.001,- tot
€ 750.000,-
€ 750.001,- tot
€ 1.000.000,-
€ 250.000,-
€ 400,-
€ 550,-
€ 650,-
€ 775,-
€ 900,-
€ 500.000,-
€ 550,-
€ 675,-
€ 800,-
€ 925,-
€ 1.050,-
€ 1.000.000,-
€ 775,-
€ 850,-
€ 950,-
€ 1.050,-
€ 1.200,-

Verzekerd bedrag met dubbele jaarlimiet (doorlopende toeslag 10% op de jaarpremie).

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID AVB (Aanvullende dekking en -premie).
Verzekerd bedrag
€ 2.500.000 per aanspraak
en maximaal € 5.000.000
per verzekeringsjaar
(incl. 7:611 BW en opzicht)
€ 50,-
€ 75,-
€ 100,-
€ 125,-
€ 150,-

Inloop 1 jaar, met terugwerkende kracht (eenmalige toeslag 30% op de jaarpremie).
Bovenstaande tarieven zijn exclusief 21% assurantiebelasting, € 10,00 poliskosten en inclusief provisie.

Algemene verzekeringsvoorwaarden

Beroepsaansprakelijkheid Management Consultancy Protection by Hiscox MPH-2013

Bedrijfsaansprakelijkheid Hiscox aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven HAVB-08

Pre-Priced Proposal (PPP) by Hiscox

Het Pre-Priced Proposal (PPP) van Hiscox is een verzekeringsvoorstel voor een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor specifieke beroepsgroepen.

Een PPP is een combinatie van een beknopt aanvraagformulier, offerte en no-claimverklaring in één.
Nadat u het PPP heeft ingevuld en ondertekend, hoeft u verder geen informatie aan te leveren.
De polis wordt op basis van het PPP in principe direct afgegeven; dit staat garant voor een efficiënte afhandeling.

Doordat de dekking aansluit bij uw specifieke beroepsgroep zorgt het er voor dat de kwaliteit van de geboden dekking gewaarborgd is.

Vraag uw polis aan

met het digitaal aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheid Specifieke Beroepen

Klik op onderstaande button


Cyber- en Data Risksverzekering

banner das1

MKB Bedrijfsverzekeringen

Wilt u meer informatie?
Bel ons:

Tel: 085-0640570

Wij helpen u graag!

Maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Go to top