Tel: 085-0640570 | Postbus 224, 4900 AE Oosterhout | info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl | whatsapp 0643127764

Intro
Pre-Priced Proposal
Verklaringen verzekeringnemer
Beroepenlijst
Tarieven
Polis aanvragen

Als consultant adviseert u over verbeteringen. Maar ook u kunt vergissingen maken. hiscox logo
Of uw opdrachtgevers hebben andere verwachtingen. Het kan leiden tot een verstoorde relatie met uw opdrachtgevers en tot claims. Hiscox biedt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking specifiek voor management consultants.
Het is een verzekering die de schade bij uw opdrachtgevers dekt, en soms zelfs uw eigen kosten. Hiscox kent de risico’s van uw sector en weet dat een fout voor u minstens zo erg is als voor uw opdrachtgever. Zoals u mag verwachten van een verzekeraar die begrijpt wat ondernemen betekent.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: dit is gedekt 

  Contractbreuk, ongeacht of dit het gevolg is van een fout, inclusief het niet voldoen aan afgesproken specificaties
       en termijnoverschrijding.

  Onzorgvuldigheid, bijvoorbeeld door een verkeerd advies of een vergissing tijdens uw werk.

  Wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van de bedrijfsactiviteiten.

  Schending van een geheimhoudings- of privacyplicht.

  Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data.

  Inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een merkenrecht of auteursrecht.

Hiscox Beroepsaansprakelijkheid  Smaad of laster.

  Eigen honorarium als uw opdrachtgever vanwege een claim weigert te betalen.

  Hiscox staat u bij, waar nodig zelfs met adviezen van de beste gespecialiseerde advocaten.
       En beperken zelfs uw eigen reputatieschade.

  Aanvullende dekking: Cyber en Data Risks by Hiscox verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen.

     Lees verder: klik op bovenstaande tabjes.

Pre-Priced Proposal (PPP) by HiscoxHiscox logo

voor management-consultancy (inclusief interim-management)

Het Pre-Priced Proposal (PPP) van Hiscox is een verzekeringsvoorstel voor een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven die actief zijn in de sector Management-Consultancy. Een PPP is een combinatie van een beknopt aanvraagformulier, offerte en no-claimverklaring in één. Nadat u het PPP heeft ingevuld en ondertekend, hoeft u verder geen informatie aan te leveren. De polis wordt op basis van het PPP in principe direct afgegeven; dit staat garant voor een efficiënte afhandeling. Doordat de dekking aansluit bij uw specifieke beroepsgroep zorgt het er voor dat de kwaliteit van de geboden dekking gewaarborgd is.

De voordelen op een rij:

snelle afhandeling (geen offertetraject, direct afgifte polis)

scherpe premie

geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid)

hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep

dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada

vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers

unieke dekkingselementen zoals contractbreuk, elke vorm van onzorgvuldigheid, privacy, intellectuele eigendomsrechten,
      licentierechten, verlies elektronische data en overschrijding termijnen

volledige dekking opzicht/reconstructie

eigen schade dekking (sublimiet € 50.000, eigen risico € 500 per aanspraak); o.a. reputatie herstelkosten, website
      herstelkosten, kosten melding inbreuk privacy, herstelkosten bij verlies eigen documenten, schade oneerlijkheid werknemers

Eigen risico

 • Beroepsaansprakelijkheid € 0,00 per aanspraak voor schade van derden
 • Bedrijfsaansprakelijkheid € 100,00 per aanspraak voor zaakschade

Verklaringen van de verzekeringnemer/verzekerden

U verklaart:
dat er geen activiteiten worden uitgevoerd op/in de navolgende (kennis)gebieden:

 • advies over en/of registratie van octrooien/patenten
 • projectmanagement ten behoeve van projecten met een contract-/projectwaarde boven € 1.000.000 en/of vastgoedontwikkeling en -beheer
 • juridisch en/of belasting- due diligence en/of belastingadvies en/of verrichten van belastingaangiften
 • advies over bodemsanering/besmetting/afvalverwerking en het uitvoeren milieu- technische onderzoeken
 • activiteiten die tot de exclusieve competentie behoren van o.a. advocaten, accountants, architecten, assurantiebemiddelaars, vermogensbeheerders, makelaars og, artsen of andere gereguleerde beroepsgroepen met een verplichting tot het verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid
 • dat er geen omzet wordt gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada.
 • dat er geen vestigingen buiten de Europese Economische Ruimte (EU + IJsland + Noorwegen +Liechtenstein) aanwezig zijn die moeten worden verzekerd
 • niet aansprakelijk gesteld te zijn voor fouten begaan bij het uitoefenen van de te verzekeren activiteiten in de afgelopen 3 jaar en niet bekend te zijn met enige (lopende) aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een vordering van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerden tot vergoeding van schade
 • niet te beschikken over een lopende beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Hiscox.

Beroepenlijst

Activiteiten zoals in de vorm van:
Strategie- en business consultancy/advies, begeleiding implementatie/uitvoering, project- en interim management, detachering, werving & selectie, opleiding & training.
- Hieronder wordt niet verstaan ict en/of marketing consultancy/interim- en projectmanagement (zie ons product ict/marketing).
- Hieronder wordt niet verstaan project/interim management voor ondernemingen in de techniek, b&u bouw en infra, (petro)chemie, farmacie, biotech, voedselproductie en voor financiële instellingen; welke betrekking heeft op de kernactiviteit van de betreffende onderneming/instelling. Hoewel project management alle aspecten van bovenstaande kennisgebieden in zich zou kunnen hebben, is dit echter niet het kennisgebied van het te realiseren project.

Overtuigt u zich ervan dat uw activiteiten als informatie- en communicatie technologie onderneming passen in de (kennis)gebieden zoals genoemd in het onderstaande overzicht. (meerdere opties mogelijk).

 • organisatie-inrichting & -ontwikkeling
 • outsourcing & franchise
 • strategie
 • logistiek & transport
 • verandering (turnaround)
 • facilitair human resource (p&o)
 • inkoopbegeleiding
 • financiën & controle
 • verzuim & reïntegratie
 • re-location
 • werving & selectie (headhunting)
 • kwaliteit, arbo & milieu (kam)
 • training & coaching
 • hygiëne & voedsel veiligheid
 • commercial due diligence (fusies & overnames)
 • compliance & risicomanagement
 • reputatie
 • analyse & statistiek (geen actuariaat)
 • maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • intellectuele eigendom data bescherming (geen ICT-sreening)
 • import, export & handel
 • dossiervorming & archivering
 • interim-management op hierboven genoemde (kennis)gebieden
 • detachering van professionals op hierboven genoemde (kennis)gebieden

Verzekerde bedragen en premie:

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID Management-Consultancy

Verzekerd bedrag per aanspraak en maximaal per verzekeringsjaar
Jaarlijkse omzet
Tot en met
€ 175.000,-
€ 175.001,- tot
€ 350.000,-
€ 350.001,- tot
€ 500.000,-
€ 500.001,- tot
€ 750.000,-
€ 750.001,- tot
€ 1.000.000,-
€ 250.000,-
€ 350,-
€ 400,-
€ 475,-
€ 600,-
€ 775,-
€ 500.000,-
€ 500,-
€ 525,-
€ 575,-
€ 775,-
€ 950,-
€ 1.000.000,-
€ 675,-
€ 725,-
€ 775,-
€ 950,-
€ 1.200,-

Verzekerd bedrag met dubbele jaarlimiet (doorlopende toeslag 10% op de jaarpremie).

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID AVB (Aanvullende dekking en -premie).
Verzekerd bedrag
€ 2.500.000 per aanspraak
en maximaal € 5.000.000
per verzekeringsjaar
(incl. 7:611 BW en opzicht)
€ 50,-
€ 75,-
€ 100,-
€ 125,-
€ 150,-

Cyber en Data Risks by Hiscox (Aanvullende dekking en -premie).

Verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. Het is een verzekering die voortbouwt op onze jarenlange ervaring met de gevolgen van data-inbraak en hackers. U bedrijf is verzekerd bij systeeminbraak, dataverlies, hacking & cyber afpersing. Niet alleen voor de financiële schade, maar juist met daadwerkelijke hulp. Het sublimiet bedraagt € 100.000 per aanspraak als onderdeel van het totaal verzekerde bedrag beroepsaansprakelijkheid. Het eigen risico bedraagt € 1.000 per schade/aanspraak (incl. kosten)

Cyber en Data Risks
€ 195,-
€ 195,-
€ 195,-
€ 195,-
€ 195,-

Inloop 1 jaar (met terugwerkende kracht) eenmalige toeslag 30% op de jaarpremie.
Bovenstaande tarieven zijn exclusief 21% assurantiebelasting, € 10,00 poliskosten en inclusief provisie.

Algemene verzekeringsvoorwaarden

Beroepsaansprakelijkheid Management Consultancy Protection by Hiscox MCPH-2013

Bedrijfsaansprakelijkheid Hiscox aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven HAVB-08

Cyber- en Data Risks CDRH-2017-01 voorwaarden

Pre-Priced Proposal (PPP) by Hiscox

Het Pre-Priced Proposal (PPP) van Hiscox is een verzekeringsvoorstel voor een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven die actief zijn in de sector Management-Consultancy

Een PPP is een combinatie van een beknopt aanvraagformulier, offerte en no-claimverklaring in één.
Nadat u het PPP heeft ingevuld en ondertekend, hoeft u verder geen informatie aan te leveren.
De polis wordt op basis van het PPP in principe direct afgegeven; dit staat garant voor een efficiënte afhandeling.

Doordat de dekking aansluit bij uw specifieke beroepsgroep zorgt het er voor dat de kwaliteit van de geboden dekking gewaarborgd is.

Vraag uw polis aan met het digitaal aanvraagformulier Management Consultancy

Klik op onderstaande button
Polisaanvraag Beroepsaansprakelijkheid Management Consultancy

Cyber- en Data Risksverzekering

banner das1

MKB Bedrijfsverzekeringen

Wilt u meer informatie?
Bel ons:

Tel: 085-0640570

Wij helpen u graag!

Maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Go to top