Tel: 085-0640570 | Postbus 224, 4900 AE Oosterhout | info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl | whatsapp 0643127764

Vul onderstaand formulier in om uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering Management Consultancy aan te vragen.
Aanvraag Pre-Priced Proposal Beroepsaansprakelijkheid Aanvraagformulier voor management consultancy inclusief interim management Naam en Voorletters:* Aanvrager: Man Vrouw Geboortedatum:* Telefoon:* E-mailadres:* Dit verzekeringsvoorstel is van toepassing op alle ondernemingen of professionals (inclusief detachering en interim-management) met een jaarlijkse omzet van maximaal € 1.000.000. Adres:* Postcode:* Plaats:* Overtuigt u zich ervan dat uw activiteiten als management consultancy onderneming passen in de (kennis)gebieden zoals genoemd in het onderstaande overzicht. (LET OP: aanvinken meerdere opties mogelijk) Beroep: organisatie-inrichting & -ontwikkeling outsourcing & franchise strategie logistiek & transport facilitair human resource (p&o) inkoopbegeleiding financiën & controle verzuim & reïntegratie kwaliteit, arbo & milieu (kam) re-location werving & selectie (headhunting) training & coaching hygiëne & voedsel veiligheid commercial due diligence (fusies & overnames) compliance & risicomanagement reputatie analyse & statistiek (geen actuariaat) maatschappelijk verantwoord ondernemen intellectuele eigendom data bescherming (geen ict-screening) import, export & handel dossiervorming & archivering interim-management op hierboven genoemde (kennis)gebieden detachering van professionals op hierboven genoemde (kennis)gebieden verandering (turnaround) Bedrijfsnaam:* image Activiteiten zoals in de vorm van: Strategie- en business consultancy/advies, begeleiding implementatie/uitvoering, project- en interim management, detachering, werving & selectie, opleiding & training. - Hieronder wordt niet verstaan ict en/of marketing consultancy/interim- en projectmanagement (zie ons product ict/marketing). - Hieronder wordt niet verstaan project/interim management voor ondernemingen in de techniek, b&u bouw en infra, (petro)chemie, farmacie, biotech, voedselproductie en voor financiële instellingen; welke betrekking heeft op de kernactiviteit van de betreffende onderneming/instelling. Hoewel project management alle aspecten van bovenstaande kennisgebieden in zich zou kunnen hebben, is dit echter niet het kennisgebied van het te realiseren project.

Contact

MKB Bedrijfsverzekeringen

Wilt u meer informatie?
Bel ons:

Tel: 085-0640570

Of maak gebruik van het contactformulier.

Contactformulier

Go to top