Tel: 085-0640570 | Postbus 224, 4900 AE Oosterhout | info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl | whatsapp 0643127764

Intro
Wat is verzekerd
Wat is niet verzekerd
Wat kost het
Downloads
Berekenen

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

Hoe zorgvuldig u ook werkt, u kunt als ondernemer altijd te maken krijgen met schadeclaims. Bijvoorbeeld omdat een werknemer een ongeval krijgt of een fout maakt. Dit kan een aanslag betekenen op uw bedrijfskapitaal en daarmee grote gevolgen hebben voor uw onderneming. De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven dekt schade aan personen en aan zaken, waardoor u onbezorgd kunt ondernemen.

Voordelen

De verzekering is toegespitst op uw branche.
Meeverzekering van het voorrisico (maximaal 3 jaar) is mogelijk. U bent dan beschermd als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade die vóór de ingangsdatum is ontstaan, maar die pas tijdens de looptijd van de verzekering aan u wordt gemeld. Aansprakelijkheid voor schade aan geleende of gehuurde zaken is voor vrijwel alle branches standaard meeverzekerd tot
€ 50.000,-. Download brochure: Aansprakelijkheid en werkgevers

Kijk op de speciale pagina voor uw beroepsgoep.
Valt u in een van onderstaande categorie en is uw omzet niet hoger dan € 1.000.000,- per jaar, dan kunt u de verzekering eenvoudig direct online aanvragen.

managementmanagementreclameBA voor specifieke beroepen

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven van De Goudse biedt dekking voor:

  • algemene aansprakelijkheid;
  • werkgeversaansprakelijkheid (goed werkgeverschap);
  • productenaansprakelijkheid;
  • milieuaansprakelijkheid.

Schade veroorzaakt door andere mensen die in uw bedrijf werkzaam zijn (zoals personeelsleden, stagiaires, uitzendkrachten, familie en huisgenoten) is ook verzekerd. Bovendien is een eventuele personeelsvereniging en/of pensioenfonds meeverzekerd.

De dekking geldt in Europa. Het verzekerd bedrag is standaard € 2.500.000,- per aanspraak, maximaal € 5.000.000,- per jaar.

Schade door beroepsfouten?
Wilt u ook bescherming tegen schade door beroepsfouten? Voor een aantal beroepen in de zakelijke dienstverlening bieden wij u een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat is niet verzekerd?

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. De volgende zaken zijn onder andere niet verzekerd:

  • Geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden
  • De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven dekt geen schade aan zaken die u heeft geleverd. Of het terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van die zaken.
  • Er is ook geen dekking voor het opnieuw uitvoeren van werkzaamheden die u heeft verricht.
Motorrijtuigen

Schade die wordt veroorzaakt met of door motorrijtuigen valt niet onder de verzekering. Als uw medewerkers tijdens het werk gebruikmaken van een motorrijtuig is daarom een aanvullende verzekering nodig. Het risico dat medewerkers een ongeluk in het verkeer krijgen (als bestuurder van een motorrijtuig, maar ook als andere verkeersdeelnemer) kan verzekerd worden op de Verkeersschadeverzekering voor Medewerkers (WEGAM).

Beroepsaansprakelijkheid

Er is geen bescherming tegen schade door beroepsfouten. Dit risico kan voor een aantal beroepen in de zakelijke dienstverlening worden verzekerd op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Milieuschade

Er is een beperkte dekking voor de aansprakelijkheid voor schade van derden in verband met (onverwachte en plotselinge) milieuaantasting. Er is dus geen dekking voor bodem- of grondwatervervuiling. Dit risico kan verzekerd worden op de Milieuschadeverzekering.

Bekijk voor een volledige lijst van de uitsluitingen de aanvullende voorwaarden, via het tabje 'Downloads'.

Wat kost het?

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

Premie
De premie is onder andere afhankelijk van het soort bedrijf en de omzet. Neem voor meer informatie contact op met uw onafhankelijk adviseur.

Eigen risico
Het eigen risico is afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent. Voor horeca geldt een eigen risico van € 100,- en voor bouwnijverheid is dit € 250,-. Voor de overige branches geldt geen eigen risico. Voor specifieke dekkingen kan een hoger eigen risico gelden. Meer informatie hierover kunt u vinden in de aanvullende voorwaarden, via het tabje "Downloads".

Eigen risico telt maar één keer per schadegeval
Heeft u een schadegeval dat onder meerdere verzekeringen valt? Dan brengt De Goudse alleen het hoogste eigen risico in rekening. Andere verzekeraars berekenen het eigen risico vaak per gebeurtenis en per verzekering, waardoor u twee keer het eigen risico betaalt.

Pakketkorting
Dit product maakt onderdeel uit van het MKB-pakket CompleetVerzekerd. Als u hierbinnen meerdere verzekeringen combineert, profiteert u van aantrekkelijke voordelen, zoals pakketkorting die kan oplopen tot 10%.


Ga verder naar de rekenmodule

Klik op onderstaande button


Cyber- en Data Risksverzekering
Go to top